((عضویت در استانها))

کاربر گرامی


از طریق این سامانه فقط میتوانید جهت دریافت کارت عضویت فدراسیون که شامل خدمات استفاده از پیست های موتورسواری و اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی میباشد اقدام نمایید.
دریافت کارت عضویت فدراسیون به منزله ارایه سایر خدمات از سوی هیات های استانی نخواهد بود.
تهران
اسلام شهر
A+
دیپلم
تاریخ تولد :
1
فروردین
1383
هیچکدام
هیچکدام
عکس شناسنامه
فرمتهای مجاز: jpg,png,gif حداکثر حجم فایل 300kb
عکس کارت ملی
فرمتهای مجاز: jpg,png,gif حداکثر حجم فایل 300kb
عکس گواهینامه
فرمتهای مجاز: jpg,png,gif حداکثر حجم فایل 300kb
عکس پرسنلی
فرمتهای مجاز: jpg,png,gif حداکثر حجم فایل 300kb

از قبل عضو بودید؟

وارد شوید