با حضور مازیار ناظمی

مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان برگزار شد

شهرام شاه زمانی در دور دوم با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید هیات اصفهان انتخاب شد .

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان با حضور مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان و سایر اعضای مجمع برگزار شد و شهرام شاه زمانی در دور دوم با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این  هیات بمدت چهار سال انتخاب شد .

  • 17:19
  • 1400/03/06
  • 4125