موافقت فدراسیون جهانی با درخواست فدراسیون ایران

حضور تاریخی بانوی موتورسوار ایران در مسابقات جهانی ترکیه

فدراسیون جهانی موتورسواری مجوز حضور در مسابقات جهانی ترکیه را برای خانم فهیمه نعمت اللهی صادر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مسابقات جهانی موتورکراس بانوان (WMX) پنجم سپتامبر در  قره حصار کشور ترکیه برگزار می شود و فدراسیون جهانی موتورسواری، ضمت موافقت با درخواست فدراسیون ایران، حضور فهیمه نعمت اللهی را در این مسابقات تائید کرد.  
خانم فهیمه نعمت اللهی قهرمان موتورکراس کشور است قرار است به عنوان اولین بانوی ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند.

  • 08:37
  • 1400/05/31
  • 7091