اعضای کمیته انضباطی فدراسیون منصوب و معرفی شدند

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون، محمد رضا زارع بیدکی و محمد رضا اسماعیلی به عنوان اعضای کمیته انضباطی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طی احکامی جداگانه از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، محمد رضا زارع بیدکی و محمد رضا اسماعیلی به عنوان اعضای کمیته انضباطی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب و معرفی شدند.

در جلسه ای با حضور مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، مهران همتیان نایب رئیس، فیروزه سیدمهدی نایب رئیس بانوان، محمد مرادی سرپرست دبیری و احمد نظری رئیس کمیته انضباطی اعضای این کمیته احکام خود را دریافت کردند.

  • 09:42
  • 1400/10/13
  • 5384