بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پیست های اتومبیلرانی و موتورسواری مجموعه آزادی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و قدرت الله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی، با حضور در پیست های سرعت و موتورکراس آزادی از امکانات و ظرفیت های فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، صبح امروز چهارشنبه ۱ اردیبهشت مهندس حسن کریمی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و قدرت الله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی، با حضور در پیست های سرعت و موتورکراس آزادی از امکانات و ظرفیت های فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بازدید نمودند. 

این دیدار که به دعوت مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، صورت گرفت مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ضمن بازدید از امکانات پیست های سرعت و کراس آزادی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها در چارچوب های زیرساختی، حرفه‌ای و کاربردی، توافقات مهمی در خصوص توسعه و تجهیز پیست های مذکور و بهبود ظرفیت های فدراسیون صورت گرفت. 

در جریان بازدید مهندس کریمی از پیست اتومبیلرانی آزادی، مازیار ناظمی برای ساخت خوابگاه ورزشکاران در پیست اتومبیلرانی پیشنهادی را مطرح کرد که مورد موافقت مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور قرار گرفت. 

در ادامه از محل پیشنهادی بازدید شد و مقرر گردید نقشه های آن از سوی شرکت ماهر و همکار آماده شود تا بعد از تایید نهایی عملیات اجرایی آن آغاز گردد. 

در این بازدید رضا پازند سرپرست نایب رئیسی، محسن خمارلو سرپرست دبیری، مسعود رهنما مشاور و اردشیر درویشی مدیر بخش اتومبیلرانی فدراسیون حضور داشتند.

  • 09:40
  • 1400/02/27
  • 6684