انتصاب سرپرست امور اداری و پشتیبانی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، رمضانعلی گرایلی به عنوان سرپرست امور اداری و پشتیبانی فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، ظهر امروز ۱۱ اردیبهشت ماه طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی رمضانعلی گرایلی به عنوان سرپرست امور اداری و پشتیبانی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد.

لازم به ذکر است گرایلی از سال ۱۳۸۳ به عنوان کارمند، مدیر مالی و رئیس شعبه در ادارت و موسسات مالی اداری و اعتباری سابقه فعالیت دارد.

  • 09:48
  • 1400/02/27
  • 6274