طی حکمی از سوی مازیار ناظمی؛

محمد فراهانی به عنوان مسئول کمیته دریفت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمد فراهانی به عنوان مسئول کمیته دریفت فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمد فراهانی به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته دریفت فدراسیون منصوب شد.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از زحمات مهیار ضمیری مسئول سابق این کمیته تقدیر و تشکر کرد.

  • 11:19
  • 1401/04/06
  • 4854