احکام شرکت کنندگان در دوره های مهارتی، آموزشی و کارگاهی صادر شد

آکادمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام کرد تمامی احکام دوره های مهارتی، آموزشی و کارگاهی که از سال ۱۴۰۰ به بعد شرکت کنندگان در آن حضور داشته اند از طریق سامانه فدراسیون قابل دریافت است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بر اساس اعلام آکادمی فدراسیون تمامی حکم های دوره های مهارتی، آموزشی و کارگاهی و... که از سال ۱۴۰۰ به بعد شرکت کنندگان در آنها حضور داشته اند، به صورت الکترونیکی صادر شد و از طریق سامانه فدراسیون قابل دریافت است و به زودی احکام دوره های مربیگری نیز با تعریف QR Code از طریق سامانه ملی فدراسیون صادر خواهد شد.

  • 09:56
  • 1401/04/11
  • 12388