از سوی کمیته ریس؛

رای استیواردها در خصوص راند دوم اعلام شد

کمیته ریس فدراسیون، تصمیمات استیواردهای راند دوم مسابقات که در تاریخ سوم خرداد ماه برگزار شد را اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، کمیته ریس فدراسیون، تصمیمات استیواردهای راند دوم مسابقات که در تاریخ سوم تیر ماه برگزار شد را اعلام کرد و به شرح زیر است:

در کلاس 206 اختصاصی:
خودرو ۷۷ آقای علی ضمیری: ١ راند محرومیت قطعی و ١ راند محرومیت تعلیقی بابت رانندگی خطرناک و ایجاد تصادف
خودرو ۵۳ آقای امین نعیمی پور: ۵ ثانیه جریمه زمانی بابت سبقت گیری زیر پرچم زرد که در نتیجه این جریمه مقام دوم ایشان به سوم تغییر میکند
خودرو ۳۷ آقای اصغر خداداد: دریافت اخطار و ارائه تعهد کتبی بابت عدم رعایت فاصله مناسب پشت خودرو ایمنی

کلاس توربو:
خودرو ۹۹ آقای حمیدرضا مهرابی: اخطار و تذکر کتبی بابت سبقت گیری زیر پرچم زرد بهمراه ۵ ثانیه جریمه زمانی
خودرو ۸۴ آقای امیر کیا زمانی: ۳ ثانیه جریمه زمانی بابت عدم قرارگیری صحیح در گرید که در نتیجه این جریمه مقام
پنجم ایشان به هفتم تغییر میکند
خودرو ۲۴ آقای مهدی نوروزی: ١ راند محرومیت تعلیقی بابت عدم توانایی در کنترل اتومبیل، رانندگی خطرناک و ایجاد
تصادف

کلاس 1600 جی تی:
خودرو ۴۸ آقای سهند قنادان: تذکر کتبی بابت تخلف سبقت گیری زیر پرچم قرمز
خودرو ۵۳ آقای امین نعیمی پور: تذکر کتبی بابت رانندگی خطرناک‌

کلاس بی پی اختصاصی:
خودرو ۱۸ آقای ایمان زیرک: تذکر کتبی بابت رانندگی خطرناک

کلاس 206 مقدماتی:
خودرو ۳۵ آقای علی منصوریان: ١ راند محرومیت قطعی بابت عدم توجه به پرچم مشکی
خودرو ۵۰ آقای حامد عز تی: ۵ ثانیه جریمه زمانی بابت ایجاد تصادف و کسب رده که در نتیجه این جریمه مقام دوم
ایشان به هفتم تغییر و همچنین یک دوره محرومیت تعلیقی بابت رانندگی خطرناک و ایجاد ضربه های متعدد
خودرو ۴۹ آقای فرهاد خسروی: تذکر کتبی بابت رانندگی خطرناک

  • 09:43
  • 1401/04/21
  • 6809