برگزاری وبینار آموزشی اتوماسیون اداری ویژه هیات های استانی

بر اساس سیاستهای اداری فدراسیون در راستای حذف مکاتبات فیزیکی و راه اندازی اتوماسیون اداری دیدگاه (چارگون)‌ وبینار آموزشی جهت تسهیل کارکرد هیات های محترم استانی با این سیستم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بر اساس سیاستهای اداری فدراسیون در راستای حذف مکاتبات فیزیکی و راه اندازی اتوماسیون اداری دیدگاه (چارگون)‌ وبینار آموزشی جهت تسهیل کارکرد هیات های محترم استانی با این سیستم برگزار می شود.

روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، راس ساعت ۱۱:۰۰ طی یک وبینار آموزشی، ضمن رونمایی از سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه ویژه هیات های استانی، آموزش کامل نحوه استفاده از این پلتفرم توسط کارشناس متخصص به رؤسای محترم هیات های استانی ارائه خواهد شد.

همچنین جهت شرکت در این وبینار، نصب نرم افزار Adobe Connect الزامی می باشد؛ لینک وبینار مذکور نیز متعاقبا برای تمامی هیات ها ارسال خواهد شد.

  • 09:57
  • 1400/02/27
  • 6382