اطلاعیه مهم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی درباره کارت عضویت

به اطلاع اعضاء و ورزشکاران فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی می رساند کلیه کارت های صادره شده در سال گذشته فاقد اعتبار است.

به اطلاع اعضاء و ورزشکاران فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی می رساند کلیه کارت های صادره شده در سال گذشته فاقد اعتبار است.

لذا برای تمدید کارت عضویت تنها با معرفی نامه هیات های استانی ، ارائه مدارک مورد نیاز و اعلام شده در سایت فدراسیون، کارت های جدید عضویت، بعد از بررسی و تایید مدارک صادر خواهد شد.

  • 10:06
  • 1400/02/27
  • 10191