بازرس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان، مهدی مستجاب الدعوه به عنوان بازرس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مهدی علی‌ نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مهدی مستجاب الدعوه به عنوان بازرس قانونی مجمع فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب و معرفی شد.
صبح امروز 17 خرداد ماه بازرس جدید فدراسیون حکم خود را از مازیار ناظمی، رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی دریافت کرد.

لازم به ذکر است مهدی مستجاب الدعوه از مدیران معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است و پیش از این سرپرست فدراسیون نجات غریق بوده و سالها به عنوان مسئول امور مجامع وزارت ورزش و جوانان و بازرس در فدراسیون های ورزشی فعالیت داشته است.