سرپرست کمیته سرعت و دبیر کمیته آموزش فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شدند

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی محمد فراهانی به عنوان سرپرست کمیته سرعت اتومبیلرانی و سهند دلداده به عنوان سرپرست دبیری کمیته آموزش فدراسیون منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی احکامی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدارسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمد فراهانی به عنوان سرپرست کمیته سرعت اتومبیلرانی و سهند دلداده به عنوان سرپرست دبیری کمیته آموزش فدراسیون منصوب شدند. 

 صبح امروز 18 خرداد ماه در جلسه ای با حضور رضا پازند سرپرست نایب رئیسی و اردشیر درویشی مسئول بخش اتومبیلرانی فدراسیون، فراهانی و دلداده احکام خود را از مازیار ناظمی، رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی دریافت کردند.