دبیر کمیته آموزش فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی: برای بهبود فرهنگ ترافیک با همکاری شهرداری و راهنمایی و رانندگی دوره های آموزشی برگزار می کنیم/ برگزاری دوره های آموزشی همگانی و تخصصی در دستور کار قرار دارد

دلداده دبیر کمیته آموزش: با وجود محدودیت های پاندمی کرونا دوره های آموزشی خوبی در سال گذشته برگزار شد

سهند دلداده سرپرست دبیری کمیته آموزش در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در ارتباط با کمیته آموزش و برگزاری دوره های آموزشی گفت: به صورت جدی پیگیر دوره های نیمه کاره مانده هستیم. همچنین تعیین تکلیف وصدور مدارک دورهای آموزشی که در سال 99 برگزار شد.
برنامه های آتی و بلند مدت کمیته آموزش، برگزاری دوره های آموزشی برای موتورسواران و رانندگان معیشیتی است. دوره هایی با کمک و همکاری با شهرداری، راهنمایی و رانندگی برای بهبود فرهنگ ترافیک و برگزاری دوره های تخصصی مانند دوره تورینگ و سافاری که در پایان همین هفته برگزار می شود.

وی اظهار داشت: ما نسبت به برگزاری دوره ها خوش بین هستیم. متاسفانه پاندمی کرونا در سال گذشته محدودیت هایی برای کمیته آموزش ایجاد کرده بود اما ما طبق سیاست های آموزشی فدراسیون آهسته و پیوسته برگزاری دوره های مختلف آموزشی در دستور کار این کمیته قرار دارد.