دوره دانش افزایی و مربیگری تورینگ و سافاری برگزار شد

با حضور رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در آکادمی، اولین روز از دوره مربیگری و دانش افزایی تورینگ و سافاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، امروز ۲۰ خرداد ماه با حضور مازیار ناظمی رییس فدراسیون ‌و محمود لاهرودی رییس کمیته آموزش نخستین دوره دانش افزایی و کارآموز مربیگری تورینگ و سافاری با همکاری مشترک حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در آکادمی بین المللی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد. 

این دوره با مدرسی مهرداد قزوینیان و نورالدین هاشمی طی دو روز برگزار می شود و در پایان دوره به افراد شرکت کننده مدرک رسمی از سوی فدراسیون اعطا خواهد شد.