برگزاری جلسه ساماندهی مدارک مربیگری و داوری

با حضور رئیس فدراسیون و مسئولان کمیته های داوران، مربیان و آموزش جلسه ساماندهی مدارک مربیگری و داوری برگزار شد، سامانه ملی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مرجع تمام عملیات مالی و اسنادی مربیان و داوران خواهد بود ، با احیا سامانه ملی احکام و کارت های فاقد اعتبار جمع آوری می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در جلسه ای با حضور مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، خسرو مخزنی مسئول کمیته داوران، شروین یگانه مسئول کمیته مربیان، محمود لاهرودی مسئول کمیته آموزش و مهندس حسین پور مجری طرح سامانه فدراسیون، ساماندهی و ارزیابی مدارک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این جلسه لزوم شفافیت در صدور و تایید مدارک توسط رئیس فدراسیون مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تمامی فعالیت های ثبت و صدور و واریزهای دوره ها از مسیر سامانه ملی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی انجام شود.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: با شکل گرفتن سامانه ملی بسیاری از احکام و کارت های جعلی جمع آوری می شود و حقوق واقعی متخصصان این رشته احیا می گردد.