مازیار ناظمی تاکید کرد:شبکه اداری و ارتباطی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با حضور کمیته‌ها کامل می‌شود

با تاکید مازیار ناظمی تمام سرپرستان و رییس کمیته‌های فدراسیون در هر دو بخش موتورسواری و اتومبیلرانی از این به بعد باید از خدمات اتوماسیون فدراسیون که در اختیار آنها قرار داده می‌شود استفاده کنند. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با تاکید مازیار ناظمی تمام سرپرستان و رییس کمیته‌های فدراسیون در هر دو بخش موتورسواری و اتومبیلرانی از این به بعد باید از خدمات اتوماسیون فدراسیون که در اختیار آنها قرار داده می‌شود استفاده کنند. 

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی خاطرنشان کرد: این تصمیم برای سرعت، سهولت، شفافیت و ارتباط موثرتر کمیته‌ها با مسئولین فدراسیون صورت می‌گیرد و همه دست‌اندرکاران با گرفتن پسورد و گذرواژه می‌توانند با اتوماسیون ارتباط داشته باشند.