جلسه بررسی و تایید فنی و اداری ، احکام داوری و داوری سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با حضور رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد

ناظمی: امیدوارم ظرف روزهای آینده با پیگیری و جدیت دبیر فدراسیون ، تکلیف احکام سال گذشته که در چند استان برگزار شد روشن شود


مازیار ناظمی با تشکر از زحمات دبیر فدراسیون و کمیته آموزش و مجموعه اداری فدراسیون برای پیگیری مطالبات آموزشی قهرمانان این رشته گفت : روند بهتری باید در موضوع استاندارد سازی و برگزاری دوره های آموزشی توسط فدراسیون شود و مواجه با چنین وضعی نباشیم 
ناظمی گفت: کمیته آموزش به همراه کمیته مربیان تلاش زیادی برای سامان دهی دارند و امیدوارم ظرف روزهای آینده با پیگیری و جدیت دبیر فدراسیون ، تکلیف احکام سال گذشته که در چند استان برگزار شد روشن،شود 
در نشست امروز ۱۹۱ مورد احکام داوری و مربیگری سال گذشته مورد بررسی و تاییدقطعی و  مشروط برخی دوره ها  انجام شد