سرپرست کمیته موتورریس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

با حکم رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی سهند دلداده به عنوان سرپرست کمیته موتورریس فدراسیون منصوب و معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی سهند دلداده به عنوان سرپرست کمیته موتورریس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد
در بخشی از این حکم آمده است:
نظر به تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت((سرپرست کمیته موتورریس)) فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب می گردید.
امید است در اجرای وظایف محوله موفق و موید باشید.
مازیار ناظمی رئیس فدراسیون