واگذاری خدمات رفاهی پیست آزادی تهران

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در نظر دارد خدمات بوفه های پیستهای مجموعه آزادی تهران را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در نظر دارد خدمات بوفه های خود را در دو پیست مجموعه آزادی تهران به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان پیشنهاد های خود را به این شماره واتس آپی ارسال نمایند.

09306410177