برگزاری سومین سمینار بین‌المللی (FIA)

سیدمهدی: فدراسیون جهانی به دنبال گسترش حضور بانوان در رشته‌های موتوری است

نایب رییس بانوان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: فدراسیون جهانی اتومبیلرانی برای بانوان برنامه 10 ساله دارد و نگاه (fia) رو به جلو است و اینکه در آینده بتوانیم بانوان بیشتری را به رشته های موتوری و اتومبیل جذب کنیم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، فیروزه سیدمهدی درخصوص برگزاری سومین سمینار بین‌المللی (FIA) فدراسیون جهانی اتومبیلرانی اظهار داشت: این سمینار به مدت دو روز در موناکو فرانسه به صورت وبیناری برگزار شد و هدف از برگزاری آن رفع چالش‌ها، ایجاد آگاهی و ارتقای زنان در رشته اتومبیلرانی بود.
نایب رییس بانوان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی افزود: در روز اول این سمینار درباره راهکارهایی که به ورزش اتومبیلرانی و رشته‌های وابسته کمک می‌کند گفتگو شد و اینکه شرایطی ایجاد شود که بانوان بتوانند بیشتر در این رشته‌ها موفق باشند و خود را نمایان کنند. 
وی اظهار داشت: فدراسیون جهانی اتومبیلرانی برای بانوان برنامه 10 ساله دارد و نگاه (fia) رو به جلو است و اینکه در آینده بتوانیم بانوان بیشتری را به رشته های موتوری و اتومبیل جذب کنیم. همچنین یکی دیگر از اهداف این است که از بانوان در مسائل مهندسی و طراحی و برای مسئولیت برگزاری مسابقات استفاده شود. طبق صحبت های به عمل آمده در این سمینار یکی از راهکارهای موثر برای جذب بانوان برگزاری کنفرانس های آموزشی و مسابقات است. 
سیدمهدی ادامه داد: باتوجه به گفتمان این سمینار آقایان نقش مهمی در حضور بانوان در رشته های موتوری دارند و اینکه آقایان می توانند مشوق خوبی برای بانوان باشند که در این رشته ها به موفقیت برسند. همچنین آموزش و پرورش نیز می‌تواند در ترویج رشته‌های اتومبیلرانی و موتوری بین دختران تاثیرگذار باشد.
نایب رییس بانوان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اشاره به دیگر مبحث مطرح شده در سمینار (FIA) اظهار داشت: برداشته شدن نگاه جنسیتی در ورزش و به ویژه در رشته های موتوری از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد و اینکه بانوان وقت بیشتری داشته باشند که در این رشته ها فعالیت کنند. در این زمینه می بایست روی مسائل فرهنگی بیشتر کار کنیم و زمینه برای ورود بانوان فراهم شود. شبکه های اجتماعی نیز با توجه به گستردگی که در جامعه دارد می تواند به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی برای ترویج بانوان برای حضور در رشته های موتوری محسوب شود.