اطلاعیه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طی اطلاعیه ای اعلام کرد مدیریت بخش های اتومبیلرانی و موتورسواری از چارت فدراسیون خارج گردید.

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
با توجه به بررسی های صورت گرفته و برای یکسان سازی فعالیت های اجرایی و عملکردی و انسجام بخشی برنامه ها و رویه مدیریتی فدراسیون، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته گذشته،مدیریت بخش های اتومبیلرانی و موتورسواری از چارت فدراسیون خارج گردید.