سهند دلداده: حذف بخش های مدیریت موتورسواری و اتومبیلرانی در چارت فدراسیون به سرعت و کیفیت بخشیدن امور کمیته های تخصصی کمک می کند/ ساماندهی کارتهای ملی موتورسواری و اتومبیلرانی اقدام خیلی مهمی بود

سرپرست کمیته موتور ریس فدراسیون: کم شدن بوروکراسی اداری فدراسیون به بهبود شرایط ورزشکاران و توسعه بخش همگانی کمک می کند.

سهند دلداده سرپرست کمیته موتورریس در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون در خصوص تسهیل ارتباط کمیته های تخصصی با حذف بخش مدیریت موتورسواری و اتومبیلرانی و کم شدن بوروکراسی اداری فدراسیون اظهار داشت: امروز در شرایط فراگیری ویروس کرونا قرار داریم، ارتباطات و جلسات زیاد مطمئنا آسیب هایی را به دنبال خواهد داشت. ارتباط مستقیم کمیته ها با رئیس و دبیر فدراسیون کمک می کند تا تصمیم گیری ها سریع تر و صریح تر انجام شود و این کمک بزرگی به کمیته ها است، باید بتوانیم اهدافمان را با بوروکراسی اداری کمتری دنبال کنیم.

برای بهبود شرایط ورزشکاران و توسعه بخش همگانی باید مسیر هموار تری را طی کنیم و بتوانیم زودتر به مقصد برسیم. حذف این بخش ها از چارت فدراسیون به سرعت و کیفیت بخشیدن به امور کمیته ها و فدراسیون کمک می کند.

وی درخصوص ایجاد سامانه ملی موتورسواری و اتومبیلرانی اظهار داشت: من خیلی خوشحال هستم که هزینه صدور کارتهای ملی بسیار مناسب است و در زندگی روزمره علاقه مندان و ورزشکاران عدد قابل توجهی نیست. این اقدام خیلی مهمی بود که در زمان ریاست آقای ناظمی انجام شد.

دلداده اظهار داشت: قهرمانان سالها و دهه های گذشته از هزینه قبلی کارتها رضایت نداشتند، اما آنها به دلیل شرایط جدید و هزینه مناسب اقدام به ثبت نام می کنند و باعث سهولت در جذب اعضای فدراسیون می شود.

سرپرست کمیته موتورریس فدراسیون در پایان گفت: اینگونه می توانیم در رشته های مختلف سرمایه گذاری کرده و اطلاعات جامعی از تعداد ورزشکاران در سطح کشور داشته باشیم.
معضل قدیمی عدم دسترسی سریع به کارتهای عضویت بود که نکته مهم در ایجاد سامانه سرعت انجام این فرآیند است. سرعت انجام این پروسه ستودنی است. به طور مثال کارت ملی شخص من طی چند روز آماده شده بود و تبریک می گویم به دست اندرکاران و امیدوارم روز به روز بتوانیم خدمات بهتری به ورزشکاران ارائه کنیم.