سرپرست نایب رئیسی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

طی حکمی از سوی مازیار ناظمی مهران همتیان به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مهران همتیان به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد.
در بخشی از حکم همتیان آمده است:
جناب آقای مهران همتیان
احتراما نظر به تجربه و تخصص جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان (سرپرست نایب رئیسی) فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب می گردید.
امید دارد ضمن رعایت چارچوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی در تحقق اهداف و توسعه این ورزش همه با هم کوشا باشیم. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
مازیار ناظمی رئیس فدراسیون