قهرمان اتومبیلرانی کشور:راه‌اندازی آکادمی یکی از کارهای اصولی فدراسیون بود/ همه خانواده اتومبیلرانی باید آکادمی را قبول داشته باشند

اشکان مسگرها: تشکیل آکادمی یکی از کارهای اصولی و با برنامه است که توسط رییس فدراسیون پایه‌ریزی شد. این اتفاق باید در سال های قبل در فدراسیون صورت می گرفت که متاسفانه انجام نشده بود.

اشکان مسگرها، قهرمان مسابقات اتومبیلرانی کشور در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اشاره به راه‌اندازی آکادمی فدراسیون اظهار داشت: تشکیل آکادمی یکی از کارهای اصولی و با برنامه است که توسط رییس فدراسیون پایه‌ریزی شد. این اتفاق باید در سال های قبل در فدراسیون صورت می گرفت که متاسفانه انجام نشده بود.

وی در ادامه افزود: قطعا با حضور خانم جمالی در آکادمی اتفاقات خوبی برای این رشته خواهد افتاد و باید مراقب باشیم که احیانا موازی کاری بین آکادمی و کمیته‌ها صورت نگیرد و برنامه های آموزشی که برگزار می شود با هماهنگی باشد. جزو رشته هایی هستیم که نیازمند آکادمی هستیم و هرچه قدر این آکادمی بتواند بهتر کار کند و با برنامه‌تر باشد قطعا خروجی بهتری نیز خواهد داشت.

قهرمان اتومبیلرانی کشور خاطرنشان کرد: همه دوستانی که در خانواده اتومبیلرانی هستند باید وجود آکادمی را قبول داشته باشند و با آن همکاری لازم را انجام دهند.

وی افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم تا برنامه های فدراسیون به بهترین نحو جلو برود. امیدوارم که زودتر تکلیف کمیته ریس نیز مشخص شود تا بتوانیم با بهتر شدن وضعیت کرونایی برنامه مسابقات و تمرینات را اجرایی کنیم. همچنین فدراسیون ارتباط لازم را با وزارت ورزش و دیگر دستگاه های اجرایی داشته باشد تا بتوانیم لوازم مورد نیاز را با شرایط بهتری خریداری کنیم.

مسگرها گفت: درحال حاضر به خاطر شرایط کرونایی در کشور با مشکلاتی روبرو هستیم و نتوانستیم تقویم فدراسیون را اجرا کنیم. مسابقات و تمرینات برگزار نمی‌شود و امیدوارم با بهبودی وضعیت شاهد بازگشایی مسابقات و تمرینات و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی باشیم.