دوره آموزشي آنلاين " آسيب هاي شايع و كمك هاي اوليه در موتورسواري و اتومبيلراني" برگزار شد

روز دوم و پاياني دوره آموزشي آنلاين " آسيب هاي شايع و كمك هاي اوليه در موتورسواري و اتومبيلراني" با برنامه ريزي آكادمي فدراسيون و همكاري خوب كميته پزشكي برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در روز دوم اين دوره كه با برنامه ريزي آكادمي فدراسيون و همكاري خوب كميته پزشكي برگزار شد، اساتيدي از مركز تحقيقات پزشكي - ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و نيز اداره آموزش اورژانس تهران به تدريس پرداختند.

ورزشكاران، مربيان، روساي هيات هاي استاني و روساي كميته هاي فدراسيون از شركت كنندگان اين دوره بودند.

جمالي،سرپرست آكادمي بين الملل فدراسيون درباره اين دوره آموزشي گفت:
موازي با ساختار بخشي به آكادمي ، تدوين آيين نامه جامع علمي -آموزشي فدراسيون و نيز شيوه نامه برگزاري دوره هاي آموزشي، لازم است به اجراي دوره هاي آموزشي بپردازيم.
اما دوره هايي بايد در اولويت قرار بگيرد كه به عنوان پيش نياز اصلي ورود و نيز تمديد احكام دوره هاي مربيگري ، مارشال و تربيت مدرس باشد و براي اين امر از تمام ظرفيت هاي ارائه خدمات آموزشي به صورت آنلاين و حضوري بهره خواهيم برد.

جمالي افزود: جاي برخي دوره هاي آموزشي ضروري و مفيد براي تربيت يك مربي كه در ادامه راه به تربيت ورزشكار حرفه اي مي پردازد در آموزش هاي فدراسيون خالي بوده است.

لذا از اين پس بيشتر شاهد برگزاري چنين دوره هاي آموزشي براي خانواده محترم موتورسواري و اتومبيلراني خواهيم بود و به زودي پس از تصويب سرفصل هاي دوره هاي مربيگري به برگزاري دوره هاي درجه یک ، دو و سه را خواهيم پرداخت.