رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان آذربایجان شرقی: حضور ورزشکاران عمانی در ایران ارتباط فرهنگی ایجاد می کند

امیدواریم با کمک فدراسیون گروهی از ورزشکاران ما به عمان اعزام شوند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی سیامک امیر خیزی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان آذربایجان شرقی در خصوص ورود و استقبال از ورزشکاران عمانی به این استان اظهار داشت:
برای اولین بار گروهی از ورزشکاران رشته موتورسواری از کشور عمان به آذربایجان شرقی آمده بودند و با جمعی از ورزشکاران و اعزای هیات با موتورهای ورزشی به پیشواز این عزیزان رفتیم و همچنین در پایان آنها را بدرقه کردیم.
ورزشکاران عمان رایدرز از حضور در ایران و استان آذربایجان شرقی اظهار رضایت کردند ما نیز در حد توان و آنچه که رسم مهمان نوازی است سعی کردیم آسایش و راحتی این ورزشکاران را فراهم کنیم و در فرصت کمی که داشتیم کمک کردیم تا از نقاط دیدنی تبریز بازدید کنند.
عمانی ها اظهار داشتنتد که در ایران احساس غربت نکردیم و احساس کردیم ما هم ایرانی هستیم.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی گفت: ارتباط خوبی با اعضای این تیم عمانی گرفتیم تا بازدید ها ادامه دار باشد و از کشور ما نیز گروهی عازم عمان شوند. این گونه روابط باعث نزدیک شدن و ارتباط فرهنگی می شود و با کشورهایی مانند عمان می توانیم ارتباط خوبی داشته باشیم این دوستی و صمیمیت بین ورزشکاران و ملل مختلف حرکت فرهنگی ورزشی خوبی است و امیدواریم با کمک فدراسیون این گونه اقدامات ادامه دار باشد.