از سوی کمیته اندروی فدراسیون؛

شرایط شرکت در مسابقه انتخابی تیم ملی موتوراندروی کشور اعلام شد

شرایط شرکت در مسابقه انتخابی تیم ملی موتوراندروی کشور اعلام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، براساس اعلام کمیته اندرو شرایط شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی موتوراندروی کشور به شرح زیر است:
1-ضرورت دارد شرکت کنندگان با در دست داشتن معرفی نامه که (حداکثر تا تاریخ 1400/6/30 می‌بایست به فدراسیون ارسال شود) از هیات استان اعزام کننده که بیمه ورزشی مناسب را پیوست درخواست مذکور نموده و پس از ثبت نام در مسابقه ورود نمایند.
2-رعایت شئونات و اصول فنی و توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا الزامی است.
3-عدم استفاده از لوازم ایمنی و عدم کسب نمره فنی توسط کادر فنی مجری مسابقه و نداشتن استاندارد لازم از جهت نوع موتور سیکلت و رعایت شرایط عمومی شرکت کنندگان و هر گونه اخلال در نظم در هر مرحله از مسابقه که باشد موجب حذف شرکت کننده خواهد بود.
4-استانها و شهرستان های متقاضی حداکثر یک نفر به عنوان سرپرست و مسئول فنی را با تیم منتخب اعزام نمایند و حتی الامکان از حضور همراهان اضافی خودداری نمایند.
5- توضیح اینکه مسابقات دوره های قبل و ورزشکاران منتخب مسابقات قبلی که کسب مقام های رده بندی را دارا می‌باشند امتیاز مربوط در حق ایشان در محاسبات کمیته های فدراسیون لحاظ گردیده و همچنین مقام بدست آمده در مسابقه اخیر نیز بعنوان امتیاز بر سایر امتیاز های قبلی ایشان اضافه خواهد شد.
6- ورزشکاران خاص و افرادی که در کلیه مسابقات قبلی حضور مستمر داشته و از نظر کمیته های فنی، داوران، مسابقات و استعدادیابی فدراسیون حائز شرایط انتخاب باشند بدون کسب مقام و یا عناوین انتخابی نیز می‌توانند منتخب فدراسیون بوده و در مسابقات آتی اعزام گردند.
به همین منظور معرفی استانها برای انتخابی تیم ملی اندروی کشور برای کمیته های فدراسیون ملاک عمل بوده و نمرات اکتسابی قبلی نیز لحاظ و رسیدگی خواهد شد. بدیهی است شرایط و مقررات یاد شده با عنایت به لزوم اخذ تاییدهای نهایی ممکن است دستخوش تغییرات جرئی در نحوه اجرا باشد که در صورت تغییر متعاقبا اعلام خواهد شد.