ثبت نام ۸۰۰ نفر در سامانه ملی موتورسواری و اتومبیلرانی

پس از گذشت حدود ۴ ماه از راه اندازی سامانه ملی موتورسواری و اتومبیلرانی برای ۸۰۰ ورزشکار با تکمیل مراحل ثبت نام کارت عضویت صادر شده است .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی پس از گذشت حدود ۴ ماه از راه اندازی سامانه ملی موتورسواری و اتومبیلرانی برای ۸۰۰ ورزشکار با تکمیل مراحل ثبت نام کارت عضویت صادر شده است .

۱۵۰ کارت عضویت جدید نیز از سراسر کشور آماده و بصورت پست سفارشی به نشانی اعلام شده ارسال می گردد.

همچنین برای ثبت نام و صدور کارت عضویت به سایت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به نشانی mafiri.ir مراجعه کنید