با صدور کارت های عضویت جدید؛

تعداد اعضای رسمی فدراسیون به ۱۴۰۰ نفر رسید

با تکمیل مراحل ثبت نام افراد متقاضی دریافت کارت عضویت فدراسیون، تعداد کارت های عضویت صادر شده به ۱۴۰۰ عدد رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با تکمیل مراحل ثبت نام افراد متقاضی دریافت کارت عضویت فدراسیون، تعداد کارت های عضویت صادر شده به ۱۴۰۰ عدد رسید.
همچنین ۱۰۰ کارت عضویت جدید نیز آماده شده است و طی روزهای آینده به بصورت پست سفارشی به سراسر کشور و نشانی اعلام شده از سوی افراد متقاضی ارسال می شود.

برای ثبت نام و صدور کارت عضویت به سایت فدراسیون به نشانی mafiri.ir مراجعه کنید.