ارایه خدمات غیرحضوری از سوی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

به دلیل شیوع موج چهارم ویروس کرونا کلیه خدمات فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به صورت غیر حضوری انجام میگردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با توجه به شیوع موج چهارم ویروس کرونا و رعایت بیشتر موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و کمتر نمودن رفت و آمد به محل فدراسیون بسیاری از امور از ساعت ۸ الی ۱۴ به صورت غیر حضوری انجام میگردد.

لذا شایسته است از مراجعه به محل فدراسیون جدا خودداری نمایید و جهت برقراری ارتباط با فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از طریق راه های زیر استفاده نمایید.

۱. حتی المقدور ارتباط با مسئولین از طریق وبینار و مجازی، در صورت نیاز اجباری به مراجعه حضوری با تعیین وقت قبلی و هماهنگی لازم با مسئولین واحد ها اقدام نمایید.

۲.جلسات کمیته ها به صورت وبینار و مجازی

۳.درخواست نامه ها و مجوز های لازم از طریق ایمیل و یا اتوماسیون اداری

۴.دریافت احکام و تایید آن با هماهنگی قبلی 

تلفن :  

۰۲۱-۲۶۲۰۲۶۲۵

۰۲۱-۲۶۲۰۲۶۲۳

دور نگار : 

۰۲۱-۲۶۲۰۴۷۴۲

واتساپ :

۰۹۳۰۶۴۱۰۱۷۷ 

ایمیل :

Mafiri.international@gmail.com