رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در جمع روسای کمیته های تخصصی: فدراسیون با رویکرد توانمند سازی اقتصادی و آموزش و پوشش همه اعضا برنامه های خود را ادامه می دهد / هیچ فرایند غیر سیستمی دیگر نداریم/ اتاق فکر فدراسیون کمیته ها و هیات‌های استانی هستند

مازیار ناظمی در جمع روسای کمیته های تخصصی فدراسیون با تشکر از تلاش های صورت گرفته گفت : اتاق فکر فدراسیون کمیته ها و هیات های استانی هستند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مازیار ناظمی در جمع روسای کمیته های تخصصی فدراسیون با تشکر از تلاش های صورت گرفته گفت : اتاق فکر فدراسیون کمیته ها و هیات های استانی هستند و خوشبختانه با وجود کرونا و تعطیلی حدودا دو ساله رویدادها ، امروز چرخ حرکت بخش های مختلف با همت روسای کمیته ها با صحت و دقت در حال حرکت است.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت : خوشبختانه در فصل جدید توسعه و حرکت فدراسیون هستیم و با رویکرد توانمند سازی اقتصادی  و آموزش و پوشش همه اعضا برنامه های خود را ادامه می دهیم.

مازیار ناظمی با تقدیر مجدد از زحمات همکاران خود در فدراسیون، کمیته ها و هیات های استانی گفت : تمامی فرایندهای مالی و اجرایی فدراسیون بایستی بصورت سیستمی باشد خصوصا در مواردی که شبهه و فساد ممکن است بوجود بیاورد

شفافیت و نظارت بر کلیه امور بایستی حاکم باشد و عملکرد تمامی بخش ها یا سامانه و سیستم های مرتبط و یکپارچه کاملا روشن و قابل محاسبه است.

وی تقویت آکادمی های استانی را مورد تاکید قرار داد و گفت : حرکت و نظم آکادمی فدراسیون ستودنی است و امیدوارم ثمره ان بزودی در حوزه آموزش و توانمندسازی توام با عدالت نمایان شود.