با درخواست مازیار ناظمی و موافقت شهردار منطقه ۲۲ صورت گرفت؛

انجام خط‌کشی پیت‌استاپ پیست اتومبیلرانی آزادی

انجام خط‌کشی پیت‌استاپ پیست اتومبیلرانی آزادی با درخواست مازیار ناظمی رییس فدراسیون

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، خط‌کشی پیت‌استاپ پیست اتومبیلرانی آزادی با درخواست مازیار ناظمی رییس فدراسیون و موافقت شهردار منطقه ۲۲ تهران درحال انجام است.