جلسه رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با رئیس هیات استان قم

سیدکاظم صالحی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی با رئیس و نایب رئیس فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی سیدکاظم صالحی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم با حضور در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مازیار ناظمی رئیس و مهران همتیان نایب رئیس فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.

صالحی با ارایه گزارش از عملکرد این هیات از ابتدای سال در خصوص برنامه های این هیات با رئیس فدراسیون به گفت و گو پرداخت.

رئیس فدراسیون با اشاره به نقش مهم هیات های استانی در پیشرفت رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی اظهار داشت: هیات های استانی نقش چشمگیری در اجرایی شدن برنامه های فدراسیون دارند.
یکی از مهم ترین برنامه های فدراسیون پیگیری و پیشرفت در بحث آموزش از طریق آکادمی بین المللی فدراسیون است.

در این جلسه سید مهدی صالحی دبیر هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم نیز حضور داشت.