رئیس کمیته انضباطی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی: اولین گام سازماندهی کمیته وانتخاب اشخاص مطلع از امور انضباطی فدارسیون موتورسواری و اتومبیلرانی است

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی: اولین گام سازماندهی کمیته وانتخاب اشخاص مطلع از امور انضباطی فدارسیون موتورسواری و اتومبیلرانی است

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون اظهار داشت:ضمن تقدیر و تشکر از اعتماد دکتر ناظمی ریاست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برای سپردن این مسئولیت به بنده، برنامه های کمیته انضباطی در اولین گام سازماندهی کمیته و انتخاب افراد و اشخاص مطلع از امور انضباطی فدارسیون موتورسواری و اتومبیلرانی است.
در گام بعد شناسایی مواردی که در داخل، خارج از فدراسیون و در محل مسابقه منجر به تخلف می شوند.

در موضوع رسیدگی به تخلفات انضباطی،ابتدا بهترین روش پیشگیرانه و تذکر است و بعد از آن اگر با تذکر مساله ای حل نشد منتهی به تشکیل پرونده های انتضباطی می شود با توجه نوع تخلفی که ورزشکار انجام می دهد اجرای مجازات های ارفاقی لازم است برخورد مناسبی داشته باشیم و اگر با ارفاق انجام نشد با قانون و آیین نامه های مربوطه با فرد خاطی برخورد کنیم.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون گفت: با متخلفینی که متجاهر باشند و قصد برهم زدن نظم و انضباط را داشته باشند و باعث اخلال در عملکرد فدراسیون و رشته موتورسواری و اتومبیلرانی باشند با اشد مجازات با آنها برخورد می شود.
همچنین با ملاحظه آیین نامه قبلی وبررسی کمی و کاستی های آن آیین نامه جدیدی تدوین خواهد شد و توسط مقام های ذی صلاح به تصویب خواهد رسید.