آمار رسمی ورزشکاران سازمان یافته توسط فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام شد

آمار ورزشکاران سازمان یافته که بیمه ورزشی آنها توسط فدراسیون پزشکی ورزشی ثبت شده است، با تفکیک استانی توسط این فدراسیون به فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی آمار ورزشکاران سازمان یافته که بیمه ورزشی آنها توسط فدراسیون پزشکی ورزشی ثبت شده است، با تفکیک استانی توسط این فدراسیون به فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام شد.
بر این اساس مجموع ۷۲۷۲ ورزشکار که شامل ۶۶۱۴ ورزشکار مرد و ۶۵۸ ورزشکارن زن تحت پوشش بیمه ورزشی هستند.

لازم به ذکر است این آمار مربوط به سال ۹۹است و استانهای تهران،خراسان رضوی وفارس به ترتیب داری بیشترین ورزشکار بیمه شده هستند.