دیدار بن سلیم نامزد ریاست فدراسیون جهانی اتومبیلرانی با رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران

مازیار ناظمی رئیس فدراسیون ایران با بن سلیم نامزد ریاست فدراسیون جهانی اتومبیلرانی دیدار و گفتگو کرد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون ایران با بن سلیم نامزد ریاست فدراسیون جهانی اتومبیلرانی دیدار و گفتگو کرد. 

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: از برنامه ها و ایده های توام با نگاه متوازن آقای بن سلیم استقبال کردیم، از ایشان خواستیم در اعطای جایگاه مدیریتی برای مدیران و قهرمانان ایرانی و همینطور میزبانی برخی رقابتها از جمله رالی و گرنت های آموزشی پیشنهادات ما را در نظر بگیرد.

مازیار ناظمی افرود :هر دو نماینده ایران از برنامه های آقای بن سلیم استقبال کرده اند و امیدواریم روز جمعه اتفاق خوبی برای این رشته بیفتد

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران گفت: در برخی موارد هم نگرانی داشتیم که از بن سلیم خواستیم به آنها توجه کند و ایشان هم قول مساعد داد.