زمان برگزاری اولین دوره مسابقات سرعت اتومبیلرانی مشخص شد

علی مشرفی رئیس کمیته سرعت اتومبیلرانی از برگزاری اولین دوره مسابقات سرعت خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، علی مشرفی رئیس کمیته سرعت اتومبیلرانی از برگزاری اولین دوره مسابقات سرعت خبر داد.

مشرفی گفت: اولین دوره مسابقات سرعت به میزبانی پیست اتومبیلرانی آزادی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ برگزار خواهد شد.