توسط دفتر امور مشترک فدراسیون ها اعلام شد؛

شرایط استفاده متقاضیان از تسهیلات قهرمانی و ادامه تحصیل

شرایط استفاده متقاضیان از تسهیلات قهرمانی و ادامه تحصیل توسط دفتر امور مشترک فدراسیون ها اعلام شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بر اساس اعلام اداره کل امور مشترک فدراسیون ها با توجه به ضرورت تطبیق احکام قهرمانی، ورزشکاران متقاضی ادامه تحصیل و بهره مندی از تسهیلات قهرمانی(تخفیف شهریه) با عناوین اعلامی توسط فدراسیونها می بایست با در دست داشتن اصل حکم قهرمانی به این اداره مراجعه نمایند.