به همت آكادمي بين المللی فدراسيون و همكاري كميته مربيان برگزار شد؛

جلسه هماهنگي و بررسي روش هاي تدريس كلاس هاي آموزش مهارت هاي عمومي موتورسواري و اتومبيلراني برگزار شد.

جلسه هماهنگي و بررسي روش هاي تدريس كلاس هاي آموزش مهارت هاي عمومي موتورسواري و اتومبيلراني برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی صبح روز یکشنبه ۵ دی ماه در دو گروه جداگانه مربيان رشته موتورسواري و اتومبيلراني ضمن توضیح نظرات خود به ارائه روش تدريس پرداختند .
مازيار ناظمي رییس فدراسیون با حضور در اين جلسه بر ضرورت همسان سازي طرح درس هاي آموزشي و تقويت روش هاي انتقال مفاهيم توسط مربيان تاكيد كرد.

مهران همتیان نایب رییس فدراسیون، شروین یگانه مسئول کمیته مربیان و مهرناز جمالی مسئول آکادمی در این جلسات حضور داشتند.