با حضور رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

احکام کلوپ های کمیته کلاسیک صادر شد

مازیار ناظمی گفت : از تمام ظرفیت های فدراسیون برای معرفی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی و حرفه ای استفاده کنید

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی افرود : هیات تهران از بازوان مهم اجرایی فدراسیون است و در کنار هم برای موفقیت این خانواده محترم و بزرگ
تلاش می‌کنیم

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، امروز با حضور مازیار  ناظمی رئیس فدراسیون،  مهرداد همتیان رئیس هیات تهران و صفا احمدی مسئول کمیته کلاسیک احکام کلوپ های زیر مجموعه کلاسیک و فدراسیون برای آنها صادر شد
مازیار ناظمی با تشکر از حضور و نشاط خوبی که در بین مدیران و دست اندرکاران کمیته کلاسیک فدراسیون وجود دارد گفت : خوشبختانه ظرفیت بزرگی در این کمیته در بخش های فرهنگی و حرفه ای و هنری وجود دارد و می تواند بخوبی با مخاطبان خود ارتباط بر قرار کند و در کنار معرفی و حفظ هویت این رشته،  زمان ارزشمندی را برای بازدیدکنندگان خود در همایش ها فراهم کند
مازیار ناظمی با تشکر از فعالیت های کمیته کلاسیک گفت : از تمام ظرفیت های فدراسیون برای معرفی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی و حرفه ای استفاده کنید و در این مورد کاملا پشتیان شما
هستیم

رئیس فدراسیون با تقدیر از زحمات مهرداد همتیان در هیات تهران گفت : هیات تهران از بازوان مهم اجرایی فدراسیون است و در کنار هم هماهنگ و منسجم برای موفقیت این خانواده محترم و بزرگ تلاش می‌کنیم
در این نشست صمیمی صفا احمدی گزارشی ازفعالیت های کمیته کلاسیک ارائه کرد و تعدادی از مسئولان کلوپ ها دیدگاه خود را ارائه کردند.