کارشناس خودروهای کلاسیک: حفظ و حراست از آثار قدیمی یک فرهنگ و وظیفه ملی است/ فدراسیون می تواند در بحث پلاک تاریخی نقش پررنگی داشته باشد

کارشناس خودروهای کلاسیک: حفظ و حراست از آثار قدیمی یک فرهنگ و وظیفه ملی است/ فدراسیون می تواند در بحث پلاک تاریخی نقش پررنگی داشته باشد

هاشم نساج کریمی کارشناس خودروهای کلاسیک در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص فعالیت در حوزه خودروهای کلاسیک، اهمیت حفظ و صیانت از آثار تاریخی اظهار داشت:
به دلیل عشق و علاقه ای که از ابتدا به اتومبیل داشتم از نوجوانی اسامی تمامی اتومبیل های سواری را می دانستم و با خرید خودروهای قدیمی آنها را بازسازی کردم، کاری که در آن زمان مورد استقبال نبود و طی چندین سال بازسازی خودروهای مختلف را با کمک سازمان میراث فرهنگی انجام دادم و حدود پنجاه سال در این حوزه فعالیت مستمر داشتم.

نساج کریمی گفت: حفظ و حراست از آثار قدیمی یک فرهنگ و یک وظیفه ملی است، در ایران افرادی هستند که استادانه خودرو ها را بازسازی می کنند باید زودتر به فکر حفظ و حراست از وسایل نقلیه قدیمی مانند درشکه و اتومبیل ها می بودیم.

باید وقت زیادی صرف شود تا اتومبیل بازسازی شده از صورت اولیه خارج نشود چرا که سلیقه فردی در بازسازی اتومبیلهای قدیمی جایی ندارد و فرد بازسازی کننده حق ندارد هیچ قطعه ای به وسیله کم یا اضافه کند.

وی اظهار داشت: سه سال قبل از طرف فدراسیون به عنوان کارشناس پلاک تاریخی انتخاب شدم، به عقیده من این پلاک باید به عنوان قدردانی به مالک اتومبیل داده شود چون فردی که با هزینه زیاد بخشی از سرمایه خود را صرف نگهداری و حفظ این اتومبیل کرده به شرطی که این اتومبیل از نظر کارشناسی اسناد و مدارک باید بدون ایراد باشد مستحق دریافت پلاک تاریخی است.
باید اساسنامه کامل،روشن و به روزی در این خصوص تهیه شود، همچنین باید در قوانین بازنگری شود تا هم از این اتومبیل ها صیانت  شود و هم حمایت از فردی که می خواهد بازسازی نماید.

کارشناس خودروهای کلاسیک گفت : فدراسیون می تواند در خصوص پلاک تاریخی نقش پررنگی داشته باشد، بسیاری از کارشناسان، بزرگان و صاحب نظران اتومبیل از فدراسیون برخواسته اند.