دیدار قهرمان پارالمپیک با رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

زهرا نعمتی قهرمان رشته تیر اندازی با کمان با حضور در پیست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مازیار ناظمی دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، زهرا نعمتی قهرمان رشته تیر اندازی با کمان که ۳ طلای پارالمپیک را در کارنامه خود ثبت کرده است با حضور در پیست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مازیار ناظمی دیدار وگفتگو کرد.

مازیار ناظمی با تشکر از همراهی خانم نعمتی در برنامه های مرتبط با  مسئولیت  اجتماعی فدراسیون گفت : کاهش سوانح رانندگی و کمک به افزایش مهارت رانندگی در کشور توام با ایمنی و آموزش بهتر ، برنامه و ماموریت مهم فدراسیون است و امیدوارم از همراهی و کمک های خانم نعمتی قهرمان ارزنده ایران و جهان و نماد ارزشمند ورزش زنان کشور بهره مند شویم.