با اعلام علی مشرفی

ده عضو شورای فنی کمیته سرعت فدراسیون معرفی شدند 

رئیس کمیته ریس اتومبیلرانی فدراسیون با اعلام جلسه فنی خود با گروهی از پیشکسوتان و متخصصان این بخش گفت : به احترام قهرمانی ملی ایران سردار سلیمانی، مسابقه ای در شان نام ایشان برگزار خواهیم کرد 


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، علی مشرفی رئیس کمیته ریس اتومبیلرانی فدراسیون با اعلام جلسه فنی خود با گروهی از پیشکسوتان و متخصصان این بخش گفت : خوشبختانه وفاق خوبی در این خانواده است و به احترام قهرمانی ملی ایران سردار سلیمانی، مسابقه ای در شان نام ایشان برگزار خواهیم کرد 
مشرفی افزود : در پایان نشست فنی روز یکشنبه ، آقایان هرمز کلهر، سبحان اصغری 
نادر جعفری، مجید کیخای، مسعود طاهری، سپهر خدایار،حمید کلهر، امین یساری، محمد جامعی زاده و داوود محمدی به عنوان اعضای کمیته فنی انتخاب شدند 
مسابقات سرعت قهرمانی ایران روز جمعه پانزدهم بهمن در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود