جلسه رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران

مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در دیدار باخانم مهندس کوشافر مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران پیگیر آغاز عملیات اجرایی ساخت ساختمان اداری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در ورزشگاه آزادی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، صبح امروز سه شنبه ۲۴ فروردین مازیار ناظمی جلسه ای با مدیرعامل و مدیران شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران برگزار کرد و در این نشست ضمن بررسی نقشه ها و طرح های آماده شده جهت اجرا و ساخت ساختمان اداری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در ورزشگاه آزادی مقرر گردید تا با هماهنگی رئیس فدراسیون با مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور هفته آینده با حضور در محل پروژه در خصوص آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری فدراسیون با شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران جلسه ای را برگزار نمایند. 

در این نشست یک ساعته محسن خمارلو دبیر فدراسیون، مهندس امیر بهرامی، مهندس محمود رضائی مدیر پروژه ومهندس طاهره رضائیان سرپرست طراحی پروژه های ورزشی واداری شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران حضور داشتند.