عضویت جانباز هشت سال دفاع مقدس در کمیته دسترسی و معلولان FIA

مصطفی حدادی مسئول کمیته جانبازان و معلولین فدراسیون به عنوان عضو کمیته دسترسی و معلولان فدراسیون جهانی اتومبیلرانی انتخاب شد


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، سید مصطفی حدادی زحمتکش مسئول کمیته جانبازان و معلولین فدراسیون ایران به عنوان عضو کمیته دسترسی و معلولان فدراسیون جهانی اتومبیلرانی FIA انتخاب شده است.

لازم به ذکر است سید مصطفی حدادی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است که اردیبهشت ماه امسال طی حکمی از سوی مازیار ناظمی به عنوان مسئول کمیته جانبازان و معلولین فدراسیون منصوب شده بود.