تقدیر رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از حسین نبوی

مازیار ناظمی در راستای برگزاری سمینار بین المللی اتومبیلرانی از حسین نبوی تقدیر به عمل آورد..

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی صبح امروز ۲۴ بهمن ماه، مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از حسین نبوی رئیس کمیته رالی در راستای برگزاری سمینار بین المللی اتومبیلرانی که با حضور مدرسین رسمی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی برگزار شد تقدیر و تشکر کرد.
محمد مرادی سرپرست دبیر کلی فدراسیون نیز در این جلسه حضور داشت.