بازدید جمعی از مدیران کمیسیون ملی یونسکو از امکانات پیست اتومبیلرانی و موتورسواری آزادی

در راستای نشست رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با حجت الله ایوبی جمعی از مدیران کمیسیون ملی یونسکو از امکانات پیست اتومبیلرانی و موتورسواری آزادی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، صبح امروز ۲۵ فروردین ماه، جمعی از مدیران کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور در مجموعه ورزشی آزادی به همراه مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از امکانات و ظرفیت های پیست های اتومبیلرانی و موتورسواری آزادی بازدید نمودند. 

این بازدید که در راستای نشست اخیر دکتر مازیارناظمی با دکتر حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو صورت گرفت، حول محور ارزیابی امکانات فدراسیون در چارچوب شکل گیری همکاری های دو جانبه فی ما بین صورت گرفت. 

در این بازدید روشن بخش معاون دبیر کل در امور ارتباطات و مشارکت های یونسکو و محسن خمارلو سرپرست دبیری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی حضور داشتند.