بیش از ۳۰۰ کارت عضویت جدید آماده ارسال شد/ اعضای سامانه ملی از چهار هزار و پانصد نفر عبور کرد

بیش از ۳۰۰ کارت عضویت جدید آماده ارسال شد/ اعضای سامانه ملی از چهار هزار و پانصد نفر عبور کرد

با ثبت نام افراد متقاضی دریافت کارت عضویت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بیش از ۳۰۰ کارت عضویت جدید آماده شده است و طی روزهای آینده به بصورت پست سفارشی به سراسر کشور و نشانی اعلام شده از سوی افراد متقاضی ارسال می شود.

برای ثبت نام و صدور کارت عضویت به سایت فدراسیون به نشانی mafiri.ir مراجعه نمایید.