برگزاری راند دوم مسابقه موتورکراس در دشستان/ نفرات برتر مشخص شدند

راند دوم مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور با حضور ۵۰ موتور سوار از ۱۳ استان در دشستان بوشهر برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، راند دوم مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور روز گذشته با حضور ۵۰ موتور سوار از ۱۳ استان در دشستان بوشهر برگزار شد و ورزشکاران در کلاس‌های ۶۵، ۸۵، ۲۵۰ و ۴۵۰ سی سی جوانان و پیشکسوتان با هم رقابت کردند.

نفرات اول تا سوم ۶۵سی سی:

نفراول میرزاحسینی ازکرمان
نفردوم معمارازشهرکرد
نفرسوم نادر نسب ازکرمان

نفر اول تا سوم ۸۵سی سی:

نفراول آسبان ازخوزستان
نفردوم شیرمحمدی ازاصفهان
نفرسوم اسدی ازکرمان

نفرات اول تا سوم ۲۵۰جوانان:
نفراول دانش پژوازتهران
نفردوم حسین احمدی هرمزگان
نفرسوم سعید ایروانی

نفرات اول تا۴۵۰ سی سی جوانان:
اول پیمان علیزاده
دوم صالح برخورداری
سوم مهران عسکری

نفرات۴۵۰بزرگسالان:
کریمزاده اصفهان اول
باقری اصفهان دوم
عسکری قزوین سوم

نفرات اول تا۲۵۰پیشکسوتان:
میرمحسنی اول تهران
دوم موسوی اصفهان
سوم اسلامی اصفهان